لیست محصولات این برند Converse

کانورس شرکت قدیمی و نامدار تولید کفش در آمریکاست

 تاریخ ایجاد این شرکت به اوایل قرن بیستم و سال ۱۹۰۸ برمی‌گردد و اکنون نیز از زیرمجموعه‌های شرکت نایکی است.

بیشتر

این برند هیچ محصولی ندارد.