لیست محصولات این برند Alexander McQueen

طراح مد مشهور بریتانیایی

لی الکساندر مک کوئن طراح مد اهل بریتانیا بود که بین سالهای 1996 تا 2001 برند الکساندر مک کوئین را ایجاد و مشهور کرد . وی چهار بار برنده جایزه طراح مد سال بریتانیا و همچنین یک بار برنده طراح مد جهان در سال 2003 شد .


الکساندر مک کوئین  


بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف

لیست مقایسه محصولات

انصراف