فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
تحویل حضوری نزدیک انبار افسریه - بلوار خاتم النبیاء - شهرک والفجر - تقاطع خیابان غلامی و هنرستان - جنب مسجد امام حسن 1786987161 تهران

تلفن: 09358566749
ایمیل: info@katooniland.ir

این آدرس فقط برای تحویل جضوری مدل انتخابی با هماهنگی قبلی می باشد و فروشگاه فیزیکی برای بازدید وجود ندارد.