خاطره بازی با یک کتونی !

خاطره بازی با یک کتونی !

همیشه کفش نو خریدن برایم جذابیت داشت . البته که کفش نبودند و معمولا کتونی برایم میخریدند. سالها گذشت و با مجموعه از خاطرات کفش ها و کتونی ها بزرگ شدم . هر کدام را در گوشه ای از زندگی رها کردم پس از آنکه سالها با من راه رفتند و خدمت کردند . بعضی ها هم نتوانستند خیلی خدمتکار خوبی باشند و زود خراب می شدند. همیشه کفش هایم را پدر یا در اکثر مواقع مادرم برایم میخرید ، با سلیقه مادرانه و باب میل والدینی!
سالها گذشت تا دستم توی جیب رفت و یک روز تصمیم گرفتم تنیس بازی کنم . سراغ نمایندگی ویلسون در منیریه رفتم و پس از برداشتن راکت فروشنده گفت کفش تنیس هم لازم داری !

                                                                                                                                                  wilson_court_elite_1000 
تا آنموقع فکر نمیکردم بخواهم یک کفش اورجینال مخصوص یک ورزش تفریحی انتخاب کنم اما چون تصمیم به تجربه لاکچری داشتم گفتم چی دارید و او یک کفش خوب با قیمت خوب به من معرفی کرد که صد البته با قیمت هایی که تا به حال خریده بودم فاصله ها داشت.
پس از پوشیدن کتونی ویلسون اما نظرم درباره همه چیز هایی که قبل از آن پوشیده بودم تغییر کرد ، تقریبا فهمیدم تا به حال چیز راحتی پا نکردم. شاید حتی بعدها به عشق پوشیدن آن کفش بود که تا زمین های تنیس کشیده میشدم تا راکت دستم بگیرم و از همه چیز لذت ببرم.
سالها گذشت و به خاطر مشغله کاری تنیس به خاطره ای تبدیل شد اما آن کتونی ها همیشه جلو چشمم هستند و با هر بار پوشیدن تجربه فراموش نشدنی بار اول را تکرار میکنند.
یک محصول با کیفیت می تواند اثر مهمی روی شما بگذارد ، شاید تا قبل از آن من از کفش ها انتظار زیادی نداشتم و فقط به چشم همراهی که فقط هست به آنها نگاه میکردم اما پس از تجربه یک محصول با کیفیت به این نتیجه رسیدم که کفش ها میتوانند در روزهای سخت مثل یک همزبان زنده همراهیت کنند.
به قول معروف با تو صحبت کنند !!

                                                                                                                  کتونی ویلسون من

نظرات بازدیدکنندگان