راهنمای اندازه گیری 

اگر بین سایزی شک دارید ،  طبق تجربه ما  ، بهتر است سایز بزرگتر را انتخاب کنید.

اگر سایز اندازه گیری شده توسط این راهنما از سایز کفش قبلی شما کوچکتر می شود بهتر است همان سایز کفش قبلی خود که بزرگتر از سایز اندازه شده توسط راهنماست را انتخاب و سفارش دهید.

نهایتا جای نگرانی برای تعویض سایز نیست و این امکان بعد از تحویل سفارش تا 24 ساعت با اعلام قبلی وجود دارد .